AK Pravno SvetovanjeAK Pravno Svetovanje

O MENI

PROBUS – pošten

Tak sem tudi sam, pošten in v skladu s tem se bom posvetil tudi Vam.

Na podlagi več kot 10 letnih izkušenj iz reševanja pravnih problemov, se bom posvetil tudi Vašemu!

Moja naloga je, da razumem Vaš problem in Vam lahko ponudim rešitev! Včasih je popolnoma preprosta, običajno pa se je treba težavi posvetiti bolj celovito.


PODROČJA DELA

Kje Vam lahko pomagamo?

 • pravno svetovanje:
  • preko e-pošte,
  • telefona ali
  • osebno na domu;
 • urejanje zemljiškoknjižnih zadev;
 • svetovanje pri prodaji ali nakupu kmetijskih zemljišč;
 • priprava pogodb (prodajne, služnostne,…);
 • svetovanje v dedno pravnih zadevah;
 • svetovanje v prekrškovnih zadevah;

Kako rešiti Vašo težavo? Najprej je potreben celovit pregled problematike, ter iskanje najbolj ustrezne rešitve. Tudi po rešitvi problema pa smo Vam na voljo za dodatno pravno pomoč in nasvete!

Pravno svetovanje

Želite le preveriti, kako postopati s prejetim dopisom s strani državnega organa? Ali pa ste slišali več različnih mnenj in ne veste kaj je res in kaj ni? Mogoče pa Vas le zanima, kakšne so Vaše možnosti ali pravice v določenem postopku.

Za Vas pregledamo in Vam tolmačimo prejeto dokumentacijo (sodne odločbe, pogodbe, odločbe upravnih organov,…), Vam pomagamo pri pridobitvi dokumentacije ali pa Vam napišemo pritožbo, ugovor ali dopis.

Priprava pogodb

Na spletnih straneh lahko sami najdete marsikateri vzorec pogodbe in tako pogodbo sestavite sami ter prihranite nekaj denarja. Pa ga res? Čeprav se Vam pogodba zdi razumljiva, lahko kaj hitro pride do neveljavnosti katerega izmed členov, mogoče vzorec pogodbe ni dovolj specifičen in tako pogodba ne določa vseh bistvenih sestavin.

Vsaka pogodba je specifična, vsebina pogodbe mora biti natančno opredeljena, prav tako pa mora biti obema pogodbenima strankama jasna, da razumeta svoje pravice in obveznosti.

Za Vas sestavimo ali pregledamo obstoječe pogodbe in Vam jih obrazložimo:

 • podjemna pogodba,
 • predpogodba,
 • prodajna pogodba,
 • služnostna pogodba,
 • darilna pogodba,
 • menjalna pogodba,
 • razdružilna pogodba,
 • pogodba o uskladitvi dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim,
 • najemna pogodba;


KONTAKT

AK PROBUS, PRAVNO IN POSLOVNO SVETOVANJE

akprobus@gmail.com

040/559-639

Imate vprašanje? Pošljite nam sporočilo.


CENIK:

 • pravno svetovanje (do 60 min):
  • preko e-pošte: 20,00 €
  • telefona: 20,00 €
  • osebno na domu: 30,00 € + kilometrina
  • pregled dokumentacije (sodne odločbe, pogodbe, odločbe upravnih organov ipd.): 25,00 €
  • pridobitev razne dokumentacije: 15,00 €
  • pritožbe, ugovori, dopisi (enostavni): 20,00 €
  • pritožbe, ugovori, dopisi (zahtevni): 40,00 €
 • urejanje zemljiškoknjižnih zadev, svetovanje pri prodaji ali nakupu kmetijskih zemljišč:
  • celotna pravna izvedba postopka prodaje nepremičnine: 100,00 €
  • celotna pravna izvedba postopka prodaje nepremičnine – kmetijsko zemljišče: 120,00 €
 • priprava pogodb (prodajne, služnostne,…):
  • sestava podjemne pogodbe: 50,00 €
  • sestava predpogodbe: 50,00 €
  • sestava predpogodbe in pogodbe (isti posel): 80,00 €
  • sestava prodajne pogodbe: 50,00 €
  • sestava služnostne pogodbe: 50,00 €
  • sestava darilne pogodbe:  50,00 €
  • sestava menjalne pogodbe: 100,00 €sestava razdružilne pogodbe: 100,00 €
  • sestava pogodbe o uskladitvi dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim: 50,00 €
  • sestava najemne pogodbe: 70,00 €
  • sestava izbrisnega dovoljenja: 30,00 €
 • svetovanje v dedno pravnih zadevah;
  • svetovanje pri dednopravnih postopkih, pregled oporoke: 20,00 – 100,00 €
  • pomoč pri sestavi oporoke – enostavna: 40,00 €
  • pomoč pri sestavi oporoke – zahtevna: 100,00 €
 • svetovanje v prekrškovnih zadevah;
  • sestava zahteve za sodno varstvo zoper odločbo o prekršku: 50,00 €
  • sestava ugovora zoper plačilni nalog: 40,00 €

* Cene so izražene v EUR in ne vključujejo stroškov morebitnega pridobivanja drugih dokumentov, potrebnih za sestavo pogodb (npr. potrdila o namenski rabi,…) ali stroškov drugih organov za izvedbo postopka (npr. stroški taks,…) in se obračunajo posebej oz. jih stranka plača sama. V ceno pa so všteti vsi materialni stroški.

** Cene so informativne in veljajo za posamezno storitev. Končno ceno oblikujemo na podlagi zbranih informacij, ki nam jih boste posredovali.